Kimoss 2018-08-23T20:44:38+00:00

KİMOSS; Kişisel Mobil Sağlık Sistemi

    Compark; üç yılı aşkın süredir Gebze GOSB Teknoloji Geliştirme Bölgesinde (TGB) teknik ve tıbbi Hakem heyetleri gözetiminde sürdürdüğü çalışmalarının bir sonucu olarak geliştirdiği KİMOSS “kişisel sağlık sistemi” ile kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, ülke sağlık alt yapısını yüksek ölçüde meşgul eden ve hem hasta yakınlarına hem de sağlık kurumlarına önemli masraflar yükleyen kronik hastalıkların evde bakımını amaçlayan, önleyici ve koruyucu  4.nesil bir Telesağlık ürünüdür.

KİMOSS TeleSağlık Projesi ile;

Kronik hastalıkların uzun süreçli bakımlarında. Izlenmesi gereken ilaç, diyet ve egzersiz kür evrelerinin evde bakımlarında. Kaza, ameliyat sonrası evinde hasta takibi yapılması gereken kişilere ve hastaların yakınlarına, destek olma amacıyla geliştirilmiş bir koruyucu/önleyici sağlık hizmeti modeli olmakla birlikte, hasta bakım süreci, klinik bakım sürecinde olduğu gibi hasta evindeyken de devam eder.

KİMOSS; evde yaşamını sürdüren hasta ile kliniğiniz arasında asla kesilmeyen bir bağ oluşturur. Bu durum; hasta için kaliteli ve güven içinde bir yaşam, Klinik için kazançlı ve kesintisiz hasta bağlılığı anlamına gelir.

KİMOSS; TeleSağlık sistemi, kişiye özgü sağlık bulgularının uzaktan eş zamanlı takibini ve analizini yapar, hastaya özgü semptom sorgulamaları ile zamanında teşhis ve erken müdahale imkanları sağlanır. Hasta yakınları hastalarının daima kontrol edildiğini bilerek, yanlarında bir destek bulmanın huzurunu ve rahatlığını yaşar.

KİMOSS  Kullanıcı Uygulama Adımları

Hastanın İlk teşhisi koyulup Kimoss Kişisel mobil sağlık sistemi ile takibine karar verildiğinde, doktor tarafından bu hasta için belirlenen vital ölçüm değerleri sisteme kaydedilir Örneğin Kilo değerinin hangi aralıklarda olduğu, tansiyon değerinin hangi aralıklarda olması gerektiği gibi. Böylece her hasta için kişiye özel ölçüm değerlerini sistem buradan okur.

Yine doktor tarafından hangi zamanlarda hangi periyotlar ile Vital ölçüm ve semptom sorguları yapılacağını belirlenir. Bu belirlenen değerleri hastanın evindeki Tele monitör sunuculardan okur ve hastayı ölçüm zamanları geldiğinde sesli ve görsel olarak uyararak zamanında bu ölçümleri yapmasını sağlar.

Ölçümler sırasında hastanın Tele monitör cihazına hiçbir biçimde müdahale etmesi gerekmez cihaz üzerinde açma kapama düğmesi dahi bulunmaz, hiçbir ayar yapmak gerekmez. Hasta sadece cihazı elektrik prizine takar ve kullanır. Hasta tele monitörü her türlü işlemi otomatik olarak yapar ve hastayı ne yapması gerektiği konusunda sesli ve görsel olarak yönlendirdiği gibi, aksi durumlarda video görüntü olarak da yönlendirip bilgilendirir.

Ölçüm cihazları Hasta monitörü ile Bluetooth ve İnfrared bağlantı kurar (gerekli hallerde Kablolu bağlantı da kurulabilir) Böylece hasta bu bilgileri monitöre aktarmak için hiçbir işlem yapmaz.  Cihazların Kendi arasındaki iletişim içinde hasta ya da hasta yakınlarının yapması gereken bağlantı tanımlama, Bluetooth eşleştirmesi ya da protokol tanımla v.s hiçbir işlem yoktur. Sadece kendisine verilen cihazları açan elektrik prizine takar ve diğer analog vital ölçüm aletlerini kullandığı gibi kullanır.

Hasta Kimoss Programına dahil edildiğinde, doktor tarafından belirlenen reçete ve ilaç kullanım periyotunu hastanın evindeki tele monitör cihazı sunuculardan okur. Böylece Hasta monitörü ilaç kullanım zamanları geldiğinde hastaya hangi ilacı hangi dozda alması gerektiğini hatırlatarak zamanında ilacını almasına yardımcı olur. Ve periyodik zamanlarda hastanın almakta olduğu ilaçların yan etkileri sorgulanarak. Hasta Yönetim Merkezine ilaç sorgulamalarının durumunu eş zamanlı olarak ve yine sarı kırmızı ve yeşil alarmlar ile ileterek gerekli uyarıları yapar.

Hasta ölçüm ve mülakat uyarısını aldığında sadece hasta monitörü nün yönlendirmelerini izleyerek gerekli vital ölçümleri yapar ve monitörün sorduğu sorulara cevap vererek işlemi tamamlar. Hasta monitörü topladığı bilgileri ön değerlendirme için sunucuya otomatik olarak gönderir. (Hasta bu gönderim için hiçbir işlem yapmaz)

Hasta monitörü gönderim için bağlantıyı iki farklı yöntem ile yapabilir. Bu bağlantılar Analog telefon bağlantısı ya da GSM (GPRS) bağlantısı olabilir.

Kimoss Çağrı Ekranı; son derece sade ve anlaşılır biçimde hazırlanmıştır. Hastadan gelen çağrılar hem vital ölçümleri hem de semptom sorgularını içerdiği için, çağrı merkezi görevlisi hastanın durumunun acil mi yoksa normal mi olduğunu anlamak için bir telefon konuşması yapmak zorunda kalmaz. Yazılımlar üzerinde bir raporlama yapmak zorunda da kalmaz. Sadece ekrana bakıldığında hastanın son çağrıdaki durumu ilk bakışta anlaşılacak durumdadır. Burada çağrılar Kırmızı, sarı ve yeşil olarak ekrana düşer

Çağrıların önemli bir bölümü için semptom sorgulamaları sırasında sorun tam olarak anlaşılır durumdadır. Bu tür çağrılar SMS ve mail yoluyla hasta yakınlarına eş zamanlı olarak aktarılarak hastaya gerekli müdahalenin hasta yakınları tarafından yapılması sağlanır. Örneğin; yeme içme diyetine uymamak, düzenli ilaç kullanmamak, düzenli egzersiz yapmamak gibi. Böyle durumları Kimoss yazılımları aynı anda hasta yakınlarına aktararak. Hastayı günlük yaşamında doğru yönlendirebilmelerine yardımcı olacak çağrısını otomatik olarak yapar. Çağrı merkezi sadece Kırmızı olan çağrılarda Hekime danışarak durum değerlendirmesi yapar.

Kimoss yazılımları size sadece gönderilen ölçüm ve sorguları değil. Size zamanında gönderilmemiş mülakatları da gösterir. Böylece hastanın ölçüm ve sorgulama düzenini de görürsünüz. Ölçümleri tablolar halinde ve grafik olarak da izleyebilme şansınız olur.

Kimoss yazılımları çağrı detaylarında ölçüm detaylarını ve semptom sorguları detaylarını tehlike seviyeleri ile birlikte görürsünüz. Daha önemlisi yapılan bir ölçümdeki ölçüm cihazı pil değerlerini dahi görür, dolayısı ile bu ölçüm ne kadar sağlıklıdır bunu fark edersiniz.

Ayrıca pil değeri düştüğünde sizin hastayı uyarmanız gerekmez, Kimoss sunucuları bunu sizin yerinize yapar.

Hasta listelerini her an karşınızda görebilir hasta detay bilgilerine ulaşmak için filtreleme ya da raporlama yapmak zorunda kalmazsınız.

Kimoss yazılımları size sadece hastaları kontrol etmenizi sağlayan bir sistem değildir. Aynı zamanda Stok kontrolünüzü de yapabileceksiniz. Hangi hastada hangi cihaz var. Hangi cihaz ne kadar zamandır hasta tarafından kullanılıyor. Hangi cihaz hangi cihazla eşleşerek kullanılıyor ve hastaya verilebilir durumda hangi cihazlarınız var bunları otomatik olarak izleyebileceksiniz.

Hasta Yönetim Merkezi

 • Mümkünse Hemşirelik alanında tecrübeli
 • Hasta ile güçlü sosyal iletişim Kurabilen
 • Sosyal / psikoloji konularında bilgili
 • Sağlık sektörüne özgü bilgi ve beceri sahibi
 • Organizasyon ve Koordinasyon yetenekleri olan
 • Farklı kişi ve kurumlar ile uyumlu çalışma becerisi olan
 • Takım çalışmasına önem veren.
 • Bilgisayar ve yabancı dil bilgisi sahibi olması beklenir

.

.

 • Evlere yönelik sağlık, bakım hizmetlerinde verimlilik ve güvence
 • Hasta ile hastane arasında bağlılık ve sürdürülebilir hizmet oluşturmak
 • Sabit kaynaklarla daha fazla daha kaliteli hizmet.
 • Diğer Telesağlık modellerine göre Çağrı merkezi işletme giderlerinde %75-80 oranlarında tasarruf
 • Hastalarla kesintisiz, hızlı, güvenli iletişim.
 • Uzaktaki hastayı yönetebilme avantajı.
 • Evde sağlık bakımı hizmetleri kalitesinde artış, hasta ve yakınlarının memnuniyeti
 • Santral Telesağlık yazılımı programı sayesinde hizmet verilerinin analizi ve raporlaması.
 • Uluslararası Standartlarda bir modelde çalışmak
 • Bilimsel çalışma ortamlarına veri bankası oluşmasını sağlamak.
 • Teknik hizmet verme zorunluluğunun olmaması.

Adres:

GOSB Teknopark, 1.Hibrit Blok, 1.Ünite Gebze/Kocaeli

Contact Info

Phone: +902169700081